Tiến độ xây dựng

Một số hình ảnh tiến độ xây dựng mới nhất của dự án The Global City Quận 2 của chủ đầu tư Masterise Homes.
tiến độ xây dựng the global city tháng 2-2022

tiến độ xây dựng the global city tháng 2-2022

Lý do đầu tư dự án The Global City Quận 2 Lý do đầu tư dự án The Global City Quận 2Tiến-độ-xây-dựng-The-Global-City-Quận-2vị-trí-The-Global-City-Quận-2

0976426027